Підготовка, заповнення документів та отримання дозволу на будівельні роботи.

Будівельні роботи — роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
Будівельні роботи можуть проводитися замовником після:
— отримання документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;
— подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт до Державної архітектурно-будівельну інспекцію або її територіального органу за місцезнаходженням об’єкта будівництва, щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;
— реєстрації відповідної Інспекцією декларації, щодо об’єктів будівництва, що належать до I — III категорії складності;
— видачі замовнику Інспекцією дозволу на виробництво будівельних робіт, щодо об’єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності.
Повідомлення про початок будівельних робіт
Не пізніше ніж за один календарний день до початку виробництва будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції повідомлення (про початок виробництва будівельних робіт, про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт).
Декларація на початок будівельних робіт
Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації.
Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації та реєструє її.
Дозвіл на виробництво будівельних робіт
Дозвіл на виробництво будівельних робіт видається на безкоштовній основі Інспекцією за місцезнаходженням об’єкта.

Для отримання дозволу замовник (його уповноважена особа) має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта заяву про отримання дозволу.

До заяви додаються:
— копія документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;
— проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;
— копія документа, що засвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмову згоду його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації , капітального ремонту об’єкта;
— копія ліцензії, яка дає право на виробництво будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку;
— копії документів про призначення осіб, відповідальних за виробництво будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;
— копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку, подаються з 1 червня 2012
Інспекція протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову в його видачі.

Компанія ТОВ “Інститут управління нерухомим майном” допоможе Вам:
— Підготувати та подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
— Заповнити та подати декларацію про початок виконання будівельних робіт;
— Отримати дозвіл на будівельні роботи.